Okres świąteczny w radzanowskim przedszkolu
Zdjęcie wykonano w czasach, gdy przedszkole mieściło się na ulicy Kredytowej "w żółtym budynku"
Osoby i obiekty oznaczone na zdjęciu:
Wanda Atlak
Janina Jabłońska (Opulska)
Danuta Brzozowska
Barbara Syzdół
Komentarze
Jak to działa?