Album nr 15.
Udostępniony przez P. Danutę Brzozowską. Opublikowano 24 stycznia 2022 r.