O projekcie "Podziel Się Historią!"
Jaki jest cel akcji oraz w jaki sposób możesz wspomóc jej rozwój? Przeczytaj co możesz zrobić, byśmy mogli wspólnie zachować lokalną historię od zapomnienia.
Co robię ja?
Co możemy zrobić razem?
Co możesz zrobić Ty?
Drogi Czytelniku,
Nazywam się Jacek Pietrzyk, jestem pomysłodawcą i realizatorem inicjatywy "Podziel Się Historią!", którego głównym celem jest popularyzacja historii i ochrona dziedzictwa kulturowego miejscowości leżących na terenie Gminy Radzanowo w powiecie płockim.
"Podziel Się Historią!" to projekt trwający od stycznia 2014 roku, który rozpocząłem od akcji digitalizacji archiwalnych zdjęć wykonanych na terenie gminy i znajdujacych się w rodzinnych albumach jej mieszkańców. Wraz ze wzrostem zainteresowania moją inicjatywą pojawiły się nowe możliwości docierania do osób i instytucji, będących w posiadaniu materiałów dotyczących Radzanowa i okolic.
Przez 7 ostatnich lat akcja PsH rozrosła się na tyle, by dziś móc podzielić ją na kilka głownych obszarów. Ze wzlędu na różnice pomiędzy nimi, inne są również metody działania, jednak każdemu ze wspomnianych obszarów przyświeca ogólny cel - bydowanie bazy wiedzy oraz popularyzacja historii lokalnej:
Ludzie i ich zwyczaje
  • Pozyskiwanie i zabezpieczenie archiwaliów dotyczących historii mieszkańców w formie pierwotnej oraz cyfrowej,
  • Docieranie do osób pełniących w przeszłości istotne funkcje wśród lokalnej społeczności,
  • Utrwalanie wspomnień najstarszych mieszkańców gminy, którzy są skłonni opowiedzieć historię swojej rodziny, opisać zachowane w niej tradycje, a także dzielić się informacjami przekazanymi im poprzez rodziców i dziadków. Podczas takich spotkań realizowane są nagrania w formie audio, wideo lub w formie tradycyjnych wywiadów,
Pani Barbara Syzdół, wieloletni pedagog, podczas rozmowy na temat rozpoczęcia pracy w Radzanowie w latach powojennych.
Zabytki i krajobraz przodków
  • Dokumentowanie zabytków nieruchomych popadających w ruinę oraz pozyskiwanie wiedzy na temat zabytków ruchomych znajdujących się w posiadaniu mieszkańców gminy i dotyczących bezpośrednio historii społeczności.
  • Cyfrowe rekonstrukcje nieistniejących obiektów oraz tworzenie wizualizacji ich stanu pierwotnego
  • Współpraca z wojewódzkim konserwatorem zabytków w celu rozszerzenia ochrony obiektów o znaczeniu kulturowym i historycznym oraz podniesienia wzajemnego poziomu wiedzy na temat aktualnego stanu obiektów podlegających ochronie
Cyfrowa rekonstrukcja dworu w Kosinie - widok elewacji północno-wschodniej i północno-zachodniej z lotu ptaka.
Cyfrowa rekonstrukcja dworu w Kosinie - widok elewacji północno-wschodniej (ogrodowej).
Popularyzacja i edukacja
  • Popularyzacja historii poprzez publikację zgromadzonych materiałów w mediach społecznościowych oraz na witrynie internetowej,
  • Współpraca przy organizacji wystaw popularyzujących historię lokalną,
  • Promowanie idei i rozpoczynanie inicjatyw zapewniajacych historii lokalnej stałą obecność w życiu lokalnej społeczności,
  • Przygotowywanie materiałów reklamowych (ulotek, plakatów, grafik) promujących inicjatywy i wzmacniających świadomość historyczną.
Plakat przygotowany w celu promocji inicjatywy "Kapsuła czasu na 100. Rocznicę Odzyskania Niepodległości". Akcja została zorganizowana wspólnie z Centrum Kultury i Sportu w Radzanowie.